Strona główna

Koło Naukowe rozpoczęło swoją działalność w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013. Opiekunem naukowym jest dr Małgorzata Gajak-Toczek. Członkowie spotykają się w pierwszy czwartek każdego miesiąca (lub w terminie wynikającym z aktualnej działalności). Spotkania mają różnorodny charakter: mogą to być spotkania autorskie, z nauczycielami-praktykami, wycieczki, projekcje filmowe i spektakle teatralne, zajęcia warsztatowe z uczniami, a także dyskusje wokół zaprezentowanych referatów przygotowanych przez członków Koła. Tematy kolejnych spotkań zgłaszają członkowie Koła stosownie do własnych zainteresowań. Ponadto członkowie Koła organizują wyjścia na wydarzenia kulturalne, które odbywają się w naszym mieście. Poza celami naukowymi spotykamy się również po to, by częstować się wzajemnie ciastem, czekoladą i kanapkami.

Zapraszamy na nasze spotkania pasjonatów i sympatyków szkolnej dydaktyki polonistycznej.